Sepak Soder

Sepak soder, arti harfiahnya adalah “menendang selendang”. Berkaitan dengan koreografi, sepak soder adalah salah satu istilah gerakan tari yang terdapat di dalam berbagai genre tari, seperti Keurseus, Tayub, topeng Cirebon, dan lain-lain.

Gerakan tersebut adalah menyepak soder atau selendang yang biasanya dilakukan oleh salah satu kaki (umumnya kaki kanan) dengan cara ditendang atau disepak, baik ke depan, ke belakang, maupun ke samping. Pemakaian soder yang akan disepak biasanya dipanjangkan sebelah dan berjuntai sampai ke lantai panggung. Caranya ialah, ujung soder dijepit oleh jari-jari kaki, kemudian dihentakkan ke belakang, ke depan, atau ada juga yang ke samping. Soder yang dihentakkan itu biasanya terbang, melayang di atas kepala penari, kadang-kadang dibiarkan jatuh sendiri, tetapi kadang-kadang ditangkap dan dihempaskan kembali sehingga soder kembali berjuntai di tempat ia diikat.